Pentuvälittäjä:

Tiina-Mari Kannisto

cc.pentuvalittaja@gmail.com