kokous

Puheenjohtaja:

Satu Pörsti

cc.club.finland@gmail.com

Varapuheenjohtaja / tiedottaja:

Titta Luoto

info.darthvader@gmail.com

Jäsen:

Katariina Koski

Jäsen:

Mari Lindholm

Jäsen:

Tiina-Mari Kannisto

Jäsen:

Christina Pesonen

Sihteeri / Jäsensihteeri:

Mirva Tervakari

cc.jasensihteeri@gmail.com

0400-604288

Pentuvälittäjä:

Siiri Touronen

cc.pentuvalittaja@gmail.com

040-6711380

Rahastonhoitaja / Hallituksen ulkopuolinen:

Jenni Mäkelä