Puheenjohtaja:

Titta Luoto

cc.club.finland@gmail.com

Varapuheenjohtaja:

Anna Hansen

logobon@hotmail.com

Sihteeri:

Siiri Touronen

cc.sihteeri@gmail.com

Jäsensihteeri:

Sari Nygren

cc.jasensihteeri@gmail.com

Jäsen:

Cindy Laakkonen

cindy.niemi@gmail.com

Pentuvälittäjä:

Heidi Porttikallio

cc.pentuvalittaja@gmail.com

Rahastonhoitaja / Hallituksen ulkopuolinen:

Jenni Mäkelä