Yhdistys

Yhdistys on perustettu tukemaan sekä yhdistämään rotua harrastavia ja rodusta kiinnostuneita henkilöitä. Tarkoituksen on, sääntöjen mukaan, harjoittaa rotuun liittyvää tiedonkeruuta ja tilastointia sekä järjestää koulutus- ja tiedotustoimintaa. Yhdistys myös ylläpitää rotuun liittyvää kansallista ja kansainvälistä yhteistyötä rodun edun mukaisesti. Tarkoituksena on tuoda rotua tunnetuksi sekä edistää sen jalostusta kotimaassa.

Yhdistys kuuluu jäsenenä Suomen Kennelliiton ry:een,Suomen Palveluskoiraliitto ry:een, Bullmastiffit & Mastiffit ry:een.

Yhdistyksen kotipaikka on Tampere ja toiminta-alueena koko Suomi. Yhdistyksen toimintaa johtaa yleiskokouksen valitsema hallitus. Yhdistys tarjoaa jäsenilleen mm: infoa ja neuvontaa, tapaamisia, luentoja, koulutusta sekä yhteisiä viikonloppuja.
Yhdistyksestämme tarkemmin

  1. HISTORIA
  2. HALLITUS
  3. SÄÄNNÖT
  4. YHTEISTYÖKUMPPANIT

Cane Corso -koirien rotuyhdistys