Rotu

Rotumääritelmän mukaan cane corso on omaisuuden, perheen ja karjan vartija, äärimmäisen ketterä ja herkästi reagoiva.

http://www.kennelliitto.fi/sites/default/files/attachments/rotumaaritelmat/fci_2/canecorso327.pdf